Jump to Navigation

Groep 3b

Lezen, taal, spelling, schrijven

In groep 3 staat het leren lezen centraal. Dat leren wij met behulp van buschauffeur Ben Bus.

Hij brengt ons met Lijn 3 overal in Letterstad waar wij alle letters leren. Lijn 3 heeft 12 thema’s.

Alle letters en klanken die we leren komen in de flatgebouwen van het klankenbord. We leren ook direct of de nieuwe letter een klinker of een medeklinker is. De klinkers leren we direct onderscheiden in lange klanken (aa, ee, oo, uu), korte klanken (a, e, o, i, u) en tweetekenklanken (ie, ei ui….)

Als we een letter hebben leren lezen gaan we die leren schrijven met schrijfletters.

Lijn 3 gebruiken we ook voor spelling. Bij spelling leren we goed te luisteren naar de woorden en de woorden in losse klanken te hakken. Zo kun je namelijk een woord goed opschrijven.

 

 

 

 

Lijn 3 besteedt ook veel aandacht aan woordenschat. Met behulp van een prentenboek en filmpjes leren wij woorden en begrippen over het thema.

We werken niet alleen uit boekjes maar ook met leesspelletjes en in themahoeken. Hierbij werken we in circuitvorm.

 

Rekenen

In groep 3 herhalen we het tellen tot 20 en leren bewerkingen tot 20.

We leren waar de getallen staan op de getallenlijn. We leren wat buurgetallen zijn. We leren tellen met sprongen

2 en 5. Zo kunnen we later sneller groter hoeveelheden snel en handig tellen.

We doen meet- en weegopdrachten door vooral veel te vergelijken. We meten bijvoorbeeld met handen en voeten.

Rots en water

Zoals in de rest van de groepen werken met de sociale competentietraining van de Rots en Water methode. We leren hierbij naar elkaar luisteren, elkaar vertrouwen ,elkaar respecteren en elkaar helpen.

 Main menu 2

door WEBafdeling.