Jump to Navigation

Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4.

 

 

In groep 4 starten we iedere ochtend met lezen. We kunnen boeken kiezen uit onze eigen bibliotheek, maar om de drie weken gaan we ook naar de openbare bibliotheek. Daar kiezen we dan een boek. Dat kan zijn een leesboek, een informatief boek, een prentenboek, een stripboek. Dat maakt niet uit. We kiezen wat we leuk vinden.

Iedere leerling heeft een tablet/snappet. Daar maken we verschillende lessen op. Dit kunnen lessen zijn van rekenen, spelling, taal, woordenschat, automatiseren en technisch lezen.                                                                                       

 

                                                                                                                                          Natuurlijk hebben we dit soort lessen ook zonder snappet.

 

We werken altijd a.d.h.v. een thema. Ook daar zijn altijd boeken of teksten over in de klas.Die kunnen we gebruiken om informatie uit te halen. 

Soms gebruiken we een boek als voorbeeld om te leren om zelf een boek te maken.

Tijdens het thema schrijven we veel teksten. Dit kan bijv. voor een boek zijn of voor een tentoonstelling. We werken altijd naar een eindproduct toe. De opdrachten voor tekenen en handvaardigheid passen vaak bij het thema. Het kan ook zijn dat we iets koken of bakken in de keuken van de school.Soms halen we onze informatie buiten de deur en gaan we op excursie of er komt iemand naar school om wat te vertellen. De uitwerking is dan weer in de klas.Het kan zijn dat we een tekst typen op de laptop of we schrijven hem. In groep 4 schrijven we in schuinschrift en in de loop van het jaar aan elkaar.

Begrijpend lezen is een belangrijk vak.

Iedere dag is er ruimte voor beweging. We hebben een groot speelplein/sportterrein naast de school. Twee keer per week hebben we gym in de sportzaal die aan de school grenst.

Onze school is een Rots & Water school. Iedere week krijgen de kinderen les om te leren voor zichzelf of anderen op te komen. Hoe ga je met pesten om? Hoe werk je goed samen? Hoe kun je je goed focussen op je werk?  Meestal zijn dit fysieke oefeningen. Oefenen en dan in de praktijk kunnen toepassen.

 

 Main menu 2

door WEBafdeling.