Jump to Navigation

Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8!

                       

------------------------------------------------- Info groep 8 --------------------------------------------------

Leuk, dat u onze pagina bezoekt! Dit schooljaar bestaat groep 8 uit 32 kinderen en 2 juffen: Juf Keshia en juf Alita. Daarnaast hebben we ook een LIO-stagiaire: Juf Carlijn. Heel fijn, dat we iedere week onze grote groep in ieder geval twee keer per week kunnen splitsen. We hebben dan extra aandacht en tijd voor de kinderen en hun onderwijsbehoeftes. De kinderen zitten nu in het laatste jaar van hun basisschooltijd. Het is een jaar van afscheid nemen, maar ook een jaar van uitkijken naar de toekomst! In het begin van het jaar voeren we de ouder-vertel-gesprekken om zo de belangrijkste weetjes over de kinderen te weten te komen. Ook gaan we altijd op werkweek en we verblijven dan altijd bij D'n Eik te Uden, een fantastische accommodatie in een bosrijke omgeving. Best spannend, maar zo ontzettend leuk! De kinderen en leerkrachten leren elkaar goed kennen en profiteren hier het verdere schooljaar van. Het is een gezellige week om het laatste jaar bij ons op de Bosweide in te luiden en met z'n allen de schouders er nog eens flink onder te zetten! 

      

-------------------------------------------------- Het voortgezet onderwijs -------------------------------------------------- 

De overgang naar het voortgezet onderwijs is best een grote stap. Daarom besteden we hier best veel aandacht en tijd aan. We bezoeken het Gemini College in Ridderkerk en volgen daar kennismakingslessen en workshops, we organiseren een informatieavond over het vo en we bespreken regelmatig de mogelijkheden en keuzes die de kinderen m.b.t. het vo hebben. Ook aan het zelfvertrouwen wordt gewerkt, d.m.v. verantwoordelijke taken, Rots & water, etc. zodat de kinderen straks 'stevig' en weerbaarder naar het vo gaan. De kinderen schrijven iedere dag in hun agenda wat de planning voor die dag is. De agenda moet elke dag mee naar school en ook weer naar huis. Zo zien de ouders/verzorgers wat wij op school doen en leren de kinderen plannen. We bieden, naast het dagelijkse werk op school, ook regelmatig oefenmateriaal aan voor thuis of geven gerichte opdrachten. Ook dat wordt in de agenda genoteerd. Oefening baart kunst! 

      

-------------------------------------------------- Snappet / EDI / IPC --------------------------------------------------

We werken, net als in alle andere groepen, ook in groep 8 met Snappet. Dit wordt gebruikt voor rekenen, spelling, ww-spelling, technisch lezen, woordenschat. De leerkracht geeft eerst uitleg en instructie volgens het EDI-model (Expliciete Directe Instructie), waarna de kinderen de leerstof verwerken op hun eigen tablet. 

De grote voordelen van de inzet van Snappet zijn: 

  • ​​Kinderen kunnen direct zien of een gegeven antwoord goed of fout is en dit, indien nodig verbeteren. 
  • De leerkracht heeft tijdens het werken met Snappet voortdurend zicht op het tempo en het verwerkte resultaat, waardoor de leerkracht direct tijdens de les interventies kan plannen, bijsturen, extra instructie kan geven en ondersteunen. 
  • De leerkracht kan de leerstof/verwerkingsstof bewust selecteren en aanpassen. 
  • De resultaten van de leerlingen worden bewaard. 
  • De kinderen werken doelgericht en de leerkracht kan zien in het overzicht welke doelen zijn behaald, of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald en hier op differentiëren. 

      

Wat altijd belangrijk is en blijft: de interactie tussen leerkracht en leerling! 

Uiteraard blijven wij (extra) aandacht besteden aan het schrijfonderwijs. Bij de overige vakken, zoals de zaakvakken (verwerkt in thema's), zinsontleding, Engels, topo, teksten, opdrachten bij het begrijpend lezen etc. wordt er in schriften en werkboeken geschreven. 

We werken we op de Bosweide met het IPC: 'The International Primary Curriculum'. IPC staat voor leren rond een spannend en interessant thema, maar het is ook een gestructureerde werkwijze. Er wordt gewerkt met duidelijke leerdoelen die voor alle leerlingen bekend zijn. Deze doelstellingen komen overeen met de verplichte zogenaamde kerndoelen voor het basisonderwijs. Het IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren. Door gebruik te maken van IPC willen wij het maximale uit ieder kind halen. We doen dit ook m.b.v. onderzoeksvragen. De kinderen formuleren een aantal vragen die zij bij een thema hebben en gaan op zoek naar de antwoorden d.m.v. bronnen-, praktijk- of experimenteel onderzoek. Daarna worden de resultaten gepresenteerd aan de klasgenoten. Dit gebeurt op verschillende manieren en op eigen niveau en zo leer je met en van elkaar. Dit stimuleert de kinderen enorm!

-------------------------------------------------- Sportief bezig! --------------------------------------------------

Sporten is, zeker in groep 8, heel belangrijk. Het is namelijk méér dan lekker bewegen. Natuurlijk is het gezond en leuk. Maar door te sporten leer je ook samenwerken, doorzetten, grenzen opzoeken en discipline opbrengen. Ook leer je om te gaan met regels, successen en beperkingen, zowel die van een teamgenoot als die van jezelf. Daarom gaan de kinderen, naast de gymles op vrijdag en diverse sportactiviteiten/toernooien, nog twee keer per week hardlopen. We doen dit op maandag en donderdag en trainen totdat iedereen de 5 km gehaald heeft. Ook doen we mee aan de Feyenoord Foundation FunRun en zamelen daar geld voor in, en lopen we mee met de NN Kidsrun van Rotterdam. Hoe geweldig is dat?!

-------------------------------------------------- Afscheid groep 8... -------------------------------------------------

De eindmusical is voor de kinderen altijd een feestje. Na weken van hard oefenen, mogen de kinderen aan het eind van het schooljaar eindelijk gaan schitteren voor hun ouders enz. Kleding en extra attributen worden vaak van thuis meegenomen of van school gebruikt, maar ook bij http://www.feestwinkelxl.nl worden leuke dingen gekocht voor kleine prijsjes. Een echte aanrader! Ook organiseren we een altijd een afscheidsdag voor groep 8. De invulling daarvan wordt tegen het eind van het jaar bekend gemaakt. Uiteindelijk worden de kids op hun laatste schooldag uitgezwaaid door alle kinderen, het team en anderen, onder het toeziend oog van hun ouders/verzorgers. Daar worden nog wel eens wat tranen (van trots!) gelaten... De basisschooltijd wordt voor de groepen 8 op die manier op een onvergetelijke manier afgesloten!

 Main menu 2

door WEBafdeling.