Jump to Navigation

Nieuwsbrief

Geplaatst op: 15/02/2019 - 13:27

Nieuwsbrief 11 2018-2019

 

De komende weken:

21-02 Studiedag alle kinderen vrij / start voorjaarsvakantie

14-03 en 18-03 rapport gesprekken

15-03 Stakingsdag

12-04 Koningsspelen

 

Medezeggenschapsraad

Per direct is er een vacature voor een nieuw lid in de MR. Ouders die belangstelling hebben om plaats te nemen in de MR kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, de secretaris of de leerkracht van uw kind. In de schoolgids kunt u lezen wat het inhoudt om MR-lid te zijn. http://www.bosweide.nl/?q=school/schoolgids

Bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen gehouden worden.

 

Schoolzwemkampioenschappen.

Deze week hebben alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 een brief meegekregen over de schoolzwemkampioenschappen van Ridderkerk. Het kampioenschap wordt georganiseerd op zaterdag 6 april 2019 van 13.00 tot ongeveer 15.30 uur in zwembad De Fakkel. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als er kinderen van de Bosweide aan mee doen. Een team mag uit 6 deelnemers van verschillende leeftijden bestaan, een A-diploma is hierbij verplicht. Voorafgaand aan het kampioenschap wordt er nog een aantal zwemtrainingen gegeven. Deelname is gratis. Opgeven hiervoor kan door de brief in te leveren bij de leerkracht of door een email te sturen naar: Susan Pol susanpol239@gmail.com of Sandra van Hoorn s.vanhoorn@kpnmail.nl

 

Staking

Op vrijdag 15 maart wordt er op de scholen voor primair onderwijs, maar ook in andere onderwijssectoren, gestaakt. De reden voor de leerkrachten om te staken is het steeds groter wordende lerarentekort: we maken ons grote zorgen om de toekomst van de kinderen. Voor uw kind betekent dit, dat er op deze dag geen les gegeven wordt. We vragen u deze dag uw kind thuis te houden, of een andere vorm van opvang voor uw kind te regelen. Een uitgebreidere toelichting vindt u in de bijlage. De actie kunt u ondersteunen door de petitie te ondertekenen: https://www.investeer-in-onderwijs.nl/

.

Koningsspelen

Het lijkt nog ver weg maar de Koningsspelen komen er weer aan. De Koningsspelen staan op vrijdag 12 april 2019 gepland. Na de vakantie komt er een oproep voor hulpouders die we vooral bij de onderbouw weer hard nodig hebben. We zijn nu al  op zoek naar mensen met een sportieve achtergrond die voor groep 4 t/m 8 een sport-clinic kunnen verzorgen. Wilt u dit zelf of kent u iemand hiervoor, laat dit dan aan juf Keshia of juf Marieke weten.

 

Rapporten

Op donderdag 14 en maandag 18 maart staan de rapportavonden gepland. Na de vakantie zal de gespreksplanner in Parro worden opengezet. Hierin kunt u zelf voor uw kind(eren) een gesprek plannen. Ouders die zelf geen tijd ingepland hebben, krijgen een tijd toegewezen door de groepsleerkracht. We vinden het belangrijk om met de ouder(s) en/of verzorger(s) van alle kinderen in gesprek te kunnen. De gesprekken van groep 8 zijn voor de voorjaarsvakantie i.v.m. de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs.

 

Kamp SWS

Net als voorgaande jaren organiseert Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer ook dit jaar van 29 april t/m 3 mei weer een jeugdkamp. Dit kamp is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Voor meer informatie kunt u kijken in de flyer die aan deze nieuwsbrief is toegevoegd.

 

Krokusevents

In de voorjaarsvakantie organiseert Facet Ridderkerk weer een aantal activiteiten voor de kinderen. De Krokus Events zijn van 25 februari t/m 2 maart. Voorbeelden van activiteiten zijn: Ravottuh, HipHop Streetdance, Kidsdisco, Ridder Florian, het jachtseizoen, Fifa 19 toernooi en nog veel meer. De flyer die ook als bijlage is toegevoegd aan deze nieuwsbrief met het programma hebben de kinderen al mee naar huis gekregen. Er zijn activiteiten die gratis zijn en voor andere wordt een kleine bijdrage gevraagd. Inschrijven kan via de website www.facetridderkerk.nl en per mail via inschrijven@facetridderkerk.nlMain menu 2

door WEBafdeling.