Jump to Navigation

Nieuwsbrief

Geplaatst op: 31/10/2019 - 10:53

Nieuwsbrief 3 2019-2020

De komende weken:
6 nov nationaal schoolontbijt

7 nov MR-vergadering

21 nov voortgangsgesprekken

Staking

Op woensdag 6 november staat er een staking gepland. De Bosweide is op deze dag gewoon open. We maken ons nog steeds grote zorgen over het lerarentekort maar de meeste leerkrachten staan niet achter de wijze van deze staking (geen landelijke manifestatie maar online via social media) en hebben daarom besloten niet te gaan staken. We zullen woensdag wel laten zien dat we ons nog steeds zorgen maken om de toekomst van het onderwijs en onze en toekomstige kinderen. We willen u vragen ons daarbij te helpen, meer informatie volgt nog.

Nationaal schoolontbijt

Op woensdag 6 november doen we weer mee met het Nationaal Schoolontbijt.Dit betekent dat de kinderen deze dag niet thuis hoeven te ontbijten en we dit met elkaar in de klas doen. De kinderen hoeven hiervoor zelf verder niks mee te nemen.In de bijlage vindt u een informatiebrief over het ontbijt. Zo kunt u zien wat de kinderen die ochtend eten en waarom we meedoen aan het Schoolontbijt.

MR

Op donderdag 7 november is de volgende vergadering van de MR. De vergadering is openbaar en wordt gehouden op school. Aanvang 19.30 uur. Mocht u eens een vergadering willen bijwonen, meldt u dan even aan bij de voorzitter of de secretaris. Zie hiervoor onze website http://www.bosweide.nl/?q=school/medezeggenschap

Voortgangsgesprekken

Eind november staan de voortgangsgesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken wordt gesproken over de voortgang van uw kind. In februari zullen er rapportgesprekken plaatsvinden. Binnenkort zal de gespreksplanner in Parro worden opengezet. Hierin kunt u zelf voor uw kind(eren) een gesprek plannen. Ouders die zelf geen tijd ingepland hebben, krijgen een tijd toegewezen door de groepsleerkracht. We vinden het belangrijk om met de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen in gesprek te kunnen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Alle kinderen hebben voor de vakantie een brief meegekregen voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor school noodzakelijk om de niet-onderwijs gerelateerde activiteiten die we binnen de school hebben te kunnen bekostigen. Denk hierbij aan extra activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, projecten, excursies, schoolreisjes e.d. Het onderwijsbudget is daar niet toereikend voor en ook niet voor deze activiteiten bedoeld. Wilt u de ouderbijdrage liever contant betalen, loop dan even binnen bij Karin of Marieke.

Bericht vanuit de Brede school:

Blok 2 Brede school

De Brede School gaat weer beginnen met activiteiten. In activiteitenblok 2 zitten weer veel leuke activiteiten zoals: 3D-werkplaats, sport en spel, rappen, koken met juf Wil, workshop karate en nog veel meer. Het hele programma is aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Meester Jerry heeft in de groepen dit activiteitenblok aangekondigd en de flyer meegegeven. Inschrijven kan via www.bredeschoolridderkerk.nl Meer informatie via jerry.tieleman@facetridderkerk.nl of telefonisch via 0180491135

 

 

 

 Main menu 2

door WEBafdeling.