Jump to Navigation

Nieuwsbrief

Geplaatst op: 05/04/2019 - 11:26

Nieuwsbrief 14 2018-2019

 

De komende weken:

12-04 Koningsspelen

16-04 MR-vergadering

17-04 Lente-ontbijt

25-04 Kijkavond/ Eindtoets groep 8

 

Paas/lenteontbijt

Op woensdag 17 april is het lenteontbijt. Zoals al eerder in de nieuwbrief is vermeld gaat het dit schooljaar een beetje anders dan voorgaande jaren. Vanaf vandaag hangen op alle klasdeuren lijsten met ingrediënten die we nodig hebben voor een ontbijt. Denk hierbij aan beleg, drinken, crackers enz. Iedereen kan iets kiezen om mee te nemen. Zo ontstaat er een echt ontbijt. Brood zal door school gekocht worden. In overleg met de juf kunnen deze dingen vooraf of de dag zelf meegenomen worden naar school. Iedereen kan vanaf nu iets van de lijst (groot ei met bloemen) afhalen om mee te nemen. Op deze ochtend van het ontbijt zullen de deuren pas om half 9 open gaan. De kinderen hoeven thuis niet te ontbijten.

 

Vergadering MR

De medezeggenschapsraad vergadert op dinsdag 16 april. Deze vergaderingen zijn openbaar. Als u er eens één bij wilt wonen kunt u zich aanmelden bij de voorzitter of de secretaris. De vergadering is op school en begint om 19:30 uur. Eerder in een vorige nieuwsbrief hebben we al een oproep gedaan, we zijn nog steeds op zoek naar een ouder die zich wil aansluiten bij de MR. Ouders die belangstelling hebben om plaats te nemen in de MR kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, de secretaris of de leerkracht van uw kind. In de schoolgids kunt u lezen wat het inhoudt om MR-lid te zijn. http://www.bosweide.nl/?q=school/schoolgids Bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen gehouden worden.

 

Eindtoets groep 8

Alle basisscholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Scholen mogen zelf een keuze maken voor een eindtoets. De Bosweide heeft gekozen voor de digitale eindtoets ROUTE 8. De ROUTE 8 toets is voor ieder kind een unieke toets. Het niveau van de toets past zich automatisch aan, aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route van vragen. Dit werkt voor het kind prettig en zal minder belastend zijn. De toets zal op donderdag 25 april afgenomen worden.

 

Avond4daagse

Dit jaar loopt de Bosweide weer mee met de avond4daagse. Inschrijven hiervoor kan vanaf volgende week. De avond4daagse is van maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei, We lopen met de Bosweide de 5 km. Info volgt.Main menu 2

door WEBafdeling.