Jump to Navigation

Over onze school

O.B.S. De Bosweide kenmerkt zich door een vriendelijke, open sfeer waarin kinderen zich thuis voelen.

Het onderwijsaanbod is zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht. We verwachten en eisen veel van de kinderen, zowel op sociaal gebied als op leervaardigheid. We organiseren zoveel mogelijk ruimte voor de kinderen zodat ze zich in eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. De grote verschillen tussen kinderen zijn voor ons het uitgangspunt. Die worden niet ontkend maar onderkend en gebruikt als vertrekpunt voor het leren en de begeleiding. Er wordt veelal thematisch gewerkt waarbij de inbreng van de kinderen zelf zo groot mogelijk wordt gemaakt. Betrokkenheid van de ouders wordt hierbij van harte toegejuicht. Op vele momenten en manieren worden ouders dan ook betrokken bij het schoolleven van de kinderen.

De Bosweide bevindt zich midden in de groeiwijk Bolnes. Een school met 290 leerlingen verdeeld over 12 groepen. De 17 leerkrachten werken met veel enthousiasme aan de uitstekende resultaten en sfeer die de Bosweide kenmerken. De school grenst aan de buurtsportlocatie die in de pauzes door de kinderen gebruikt mag worden. Het schoolplein van de onderbouw is onlangs vernieuwd met o.a. een voetbalveldje met kunstgras. Buitenschoolse opvang en kinderrestaurant worden in het gebouw van De Bosweide uitgevoerd door Yes!, professionals in kinderopvang. De Peuterspeelzaal van Yes is ook in het pand aanwezig. De Bosweide is actief deelnemer in bredeschool-activiteiten.

 Main menu 2

door WEBafdeling.