Jump to Navigation

Medezeggenschap

 

--Verslag MR-vergadering 06-09-2018--

--Verslag MR-vergadering 14-04-2019--

 

 

 

 

 

 

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden. Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding bestaat uit drie leden. De leden worden door kandidaatstelling en eventuele verkiezingen verkregen. Elk lid wordt benoemd voor tenminste twee jaar. De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden in de nieuwsbrief aangekondigd. De notulen worden voor de ouders in verkorte vorm achter op de nieuwsbrief gezet en gaan per e-mail naar de leden en de website.
Alle leden hebben een eigen postvak in de school; hierin kunnen ouders: brieven, ideeën, informatie, vragen, etc. deponeren. Mailen kan natuurlijk ook; het e-mailadres van de MR is MR.bosweide@ozhw.nl. Er is regelmatig contact met de GMR(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van ons bestuur de stichting openbaar onderwijs OZHW.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR en de GMR advies- of instemmingsrecht.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

personeelsgeleding: oudergeleding:
Joke van Honk (voorzitter) Dennis van Etten(penningmeester)
Vanja Raatsie Robert Spruit (secretaris)
Marieke van der Groef Vera Kuijper
   
   

  

Dennis van Etten (penningmeester)     Robert Spruit (secretaris)

 

        

 Main menu 2

door WEBafdeling.