Jump to Navigation

Rots en Water

Rots & Water op de Bosweide

Op de Bosweide werken wij met het schoolbrede Rots & Water programma. Dit houdt in dat er in de groepen 1 t/m 8 volop aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het hele team heeft de eendaagse training gehad en op school zijn er twee leerkrachten opgeleid tot trainers. Keshia en Vanity zijn verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het programma.

Het Rots & Water programma begeleidt leerlingen in het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden.

Rots & Water is gebaseerd op 3 bouwstenen;
- zelfbeheersing
- zelfreflectie
- zelfvertrouwen

De Rots & Water lessen worden gegeven aan de hand van doelen die door de leerkrachten, leerlingen of coördinatoren worden opgesteld. Op die manier wordt  er ingespeeld op specifieke vragen vanuit groepen.

Er wordt gewerkt met een aantal thema’s die met elkaar zijn verbonden. Het gaat om stevig leren staan, rust en kracht in jezelf vinden, respectvol omgaan met elkaar en leren samen werken en spelen.

Schoolbreed zijn er een aantal ‘gouden’ regels opgesteld die voor de hele school gelden:
- STOP = STOP!
- we houden ons aan de 5 vuistregels

Basisvaardigheden:
Het leren gronden (stevig staan) en focussen (concentratie) zijn onderwerpen die vooral aan het begin van het schooljaar aan bod komen. Daarnaast besteden we aandacht aan de schoolbrede Rots & Water taal. Zodat we elkaar goed begrijpen als het gaat om het aanspreken van elkaar.

Afspreken = aanspreken!

Rots & Water wordt gegeven naast de reguliere vakken op de Bosweide. Er wordt extra tijd ingepland voor deze lessen om bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze extra tijd en inzet leidt tot vrolijkere, zelfbewustere leerlingen met betere sociale vaardigheden. Dit komt ook de cognitieve ontwikkeling ten goede. Wie lekker in zijn vel zit, komt beter tot leren!

Opbouw Rots & water lessen

Op de Bosweide krijgen de groepen 1 t/m 8 jaarlijks 10 lessen van de gecertificeerde trainers. Daarnaast wordt er wekelijks aandacht besteed aan groepsvorming en Rots & Water door de leerkrachten in de groepen.

Er wordt 2x per jaar een ouder avond georganiseerd door de trainers. Tijdens deze bijeenkomsten worden ouders geïnformeerd over het aanbod van de lessen. Daarnaast gaan zij zelf aan de slag met diverse oefeningen en spelvormen. Op die manier ervaren ouders hoe er op school wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.Main menu 2

door WEBafdeling.