Jump to Navigation

Vorige nieuwsbrief

Geplaatst op: 01/02/2019 - 13:22

Nieuwsbrief 10 2018-2019

De komende weken:

06-02 MR vergadering

21-02 Studiedag alle kinderen vrij / start voorjaarsvakantie​

 

MR

Op woensdag 6 februari is de volgende vergadering van de MR. De vergadering is openbaar en wordt gehouden op school. Aanvang 19.30 uur. Mocht u eens een vergadering willen bijwonen, meldt u dan even aan bij de voorzitter of de secretaris. Zie hiervoor onze website http://www.bosweide.nl/?q=school/medezeggenschap

 

Ziekmelden

Het komt natuurlijk weleens voor dat uw kind ziek is. Wij verzoeken u dit vóór 8.30 uur aan ons door te geven. Onder schooltijd is niet altijd iemand vrij om de telefoon op te nemen. Hebben wij niets van u gehoord dan nemen wij contact met u op om te horen waar uw kind is.

 

Letterfeest in groep 3

Afgelopen woensdag was er Letterfeest in de groepen 3. De kinderen hebben alle letters aangeboden gekregen en dat is een feestje waard. Alle activiteiten stonden in het teken van letters, zelfs tijdens de gym Aan het einde van de ochtend zongen de kinderen het letterlied voor de ouders, opa’s en/of oma’s, broers en/of zussen. Wat was er veel belangstelling! Tot slot ontvingen de kinderen een letterdiploma. We zijn trots op onze kinderen.

 

Pannenkoekdag

In maart doen wij met de Bosweide weer mee met de jaarlijkse pannenkoekdag. Dé dag waarop kinderen de ouderen verrassen met een heerlijke pannenkoek. De Bosweide zal in het kader van de Week van het Openbaar Onderwijs deelnemen. De bewoners van de Noordhave en cliënten van Pameijer worden hiervoor uitgenodigd.

 

Rapporten

Op donderdag 14 en maandag 18 maart staan de rapportavonden gepland. Na de vakantie zal de gespreksplanner in Parro worden opengezet. Hierin kunt u zelf voor uw kind(eren) een gesprek plannen. Ouders die zelf geen tijd ingepland hebben, krijgen een tijd toegewezen door de groepsleerkracht. We vinden het belangrijk om met de ouder(s) en/of verzorger(s) van alle kinderen in gesprek te kunnen. De gesprekken van groep 8 zijn voor de voorjaarsvakantie i.v.m. de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs.

 

Studiedag / voorjaarsvakantie

Op donderdag 21 februari hebben we een studiedag. Dit betekent dat de kinderen op deze dag al vrij zijn en de voorjaarsvakantie dan ook zal starten. Houdt u rekening met de opvang voor deze dagen?Main menu 2

door WEBafdeling.