Jump to Navigation

Vorige nieuwsbrief

Geplaatst op: 05/07/2019 - 14:48

Nieuwsbrief 19 2018-2019

 

De komende weken:

04-07 en 08-07 rapportgesprekken

18-07 12 uur start zomervakantie

 

Musical groep 8

Er is hard geoefend met het uit het hoofd leren van de tekst en het spelen van de eindmusical. Tevens zijn de kinderen druk bezig geweest met het maken van een decor. Vanavond speelt groep 8 zijn musical “De verborgen Vallei” voor hun familie en leerkrachten. De musical vindt plaats in theater het Plein. We wensen jullie veel succes!

 

Rapport gesprekken

Op donderdag 4 en maandag 8 juli staan de rapportavonden gepland. Eerder heeft u in de Parro app al een gesprek kunnen plannen. Ouders die zelf geen tijd ingepland hebben, krijgen een tijd toegewezen door de groepsleerkracht. We vinden het belangrijk om met de ouder(s) en/of verzorger(s) van alle kinderen in gesprek te kunnen. De gesprekken van groep 8 zijn al eerder geweest i.v.m. de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs.

 

Obstaclerun

Afgelopen woensdag heeft de hele school meegedaan aan de Obstaclerun. Wat hebben alle kinderen hun best gedaan en wat zijn er veel rondjes gelopen. Na afloop hebben alle kinderen een ijsje gekregen.

Wilt u ervoor zorgen dat uiterlijk woensdag 11 juli al het ingezamelde geld is ingeleverd op school. We zullen vervolgens in de volgende nieuwsbrief bekend maken hoeveel er is opgehaald.

 

Eikenprocessierups

In de boom die bij het grote plein bij de containers staat, hebben we een nest van de eikenprocessierups ontdekt. Hiervan is melding gedaan bij de gemeente. Inmiddels hangt er een lint om de boom en woensdag wordt het nest verwijderd.Main menu 2

door WEBafdeling.