Jump to Navigation

Vorige nieuwsbrief

Geplaatst op: 08/03/2019 - 13:19

Nieuwsbrief 12 2018-2019

 

De komende weken:

15-03 Stakingsdag

12-04 Koningsspelen

 

Nieuwsbrief via Parro

Omdat we merken dat Parro erg goed gelezen wordt, zullen we de nieuwsbrief vanaf nu via Parro versturen.

 

Medezeggenschapsraad

In de vorige nieuwsbrief hebben we al een oproep gedaan, we zijn nog steeds op zoek naar een ouder die zich wil aansluiten bij de MR. Ouders die belangstelling hebben om plaats te nemen in de MR kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, de secretaris of de leerkracht van uw kind. In de schoolgids kunt u lezen wat het inhoudt om MR-lid te zijn. http://www.bosweide.nl/?q=school/schoolgid Bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen gehouden worden.

 

Oefenen met lezen.

Voor de ontwikkeling van een kind is lezen erg belangrijk. Thuis blijven oefenen, ook als uw kind al wat verder is met lezen, blijft belangrijk. Wilt u thuis weer eens wat anders oefenen met lezen dan is dit een leuke website. http://www.avi-lezen.nl/site/portal/kinderen.htm

 

Koningsspelen

Net als voorgaande jaren doet de Bosweide dit jaar weer mee aan de Koningsspelen op vrijdag 12 april. We hebben ook dit jaar vooral bij de groepen 1 t/m 3 veel hulp nodig. Er hangen lijsten bij de deuren bij de groepen waar u kunt aangeven of u wilt helpen. De hulp is nodig tot 12 uur. Deze dag zal er een continurooster zijn: alle kinderen eten op school en om 14:00 zijn ze vrij. Houdt u hier vast rekening mee? Meer informatie over de Koningsspelen volgt later.

 

Schoolreis 2019

Op woensdag 29 mei staat de schoolreis gepland. De groepen 3 t/m 7 zullen dan op stap gaan. Nu zult u natuurlijk denken, waarom de woensdag? De voornaamste reden is dat na aansluitend Hemelvaartsdag valt en de kinderen vrij zijn. Ze kunnen na de schoolreis lekker bijkomen. Daarnaast is het voor ons als school een experiment om te ondervinden of het minder druk op de locaties zal zijn. De kinderen kunnen dan extra genieten van deze leuke dag. De uren die de kinderen op deze dag langer naar school gaan, zullen worden gecompenseerd op de donderdag voorafgaand aan de zomervakantie. De school is dan om 12:00 uit. De locaties voor de verschillende groepen zijn nog niet helemaal bekend. Wanneer hier meer over duidelijk wordt, zal dit in de nieuwsbrief te lezen zijn.

 

Opening Rots en Water

Het is officieel: wij zijn een Rots&Water school! Woensdag heeft de wethouder het certificaat overhandigd in de gymzaal en hebben we een officieel bordje in de gang gekregen. Tijdens de opening hebben we met alle kinderen ‘onze’ Rots&Water groet gedaan...wow...wat klonk dat goed! In de bijlage kunt u zien wat er nog meer is gedaan op school met Rots&Water de afgelopen periode.

 

Brede school

Binnenkort starten er weer allerlei activiteiten van de Brede School in activiteitenblok 4. Kinderen kunnen weer opgegeven worden voor verschillende activiteiten zoals: Danone Nations cup, opzomeren, Rugby, koken met juf Wil ,Sport na de bel enz. Een programmaoverzicht is bij deze nieuwsbrief gevoegd. Zie voor het hele programma de website: www.bredeschoolridderkerk.nl. Inschrijven kan via de website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jerry Tieleman via Jerry.Tieleman@facetridderkerk.nl of via 0646253207Main menu 2

door WEBafdeling.