Jump to Navigation

Groep 5

Welkom om de groepspagina van groep 5

 

Wij zijn een klas van 24 kinderen en hebben 2 juffen.

 Juf Vanity  op de maandag en juf Jade op dinsdag tot vrijdag.

________________________________________________________________________________________________

Informatie groep 5:

In onze klas werken alle kinderen op een eigen Snappet/tablet. Deze gebruiken zij voor verschillende vakken, zoals rekenen, spelling, taal en/of technisch lezen. Natuurlijk worden er ook andere werkvormen ingezet, waarbij zij kunnen samenwerken en/of op papier kunnen werken.

    

 

EDI-model:

Wij werken in de klas met een EDI-model. De leerkracht geeft eerst uitleg en instructie volgens het EDI-model (Expliciete Directe Instructie), waarna de kinderen de leerstof verwerken op hun eigen tablet. Na de instructie is er ruimte voor een verlengde instructie en werken de kinderen zelfstandig verder aan hun taak. Ook kunnen zij verder werken aan een werkpakket en het behalen van leerdoelen op eigen niveau.

 

Thema's:

In de klas werken wij aan diverse thema’s. Hier laten wij de overige vakken vaak in terugkomen. Dit zijn thema’s die kinderen aanspreekt, ze nieuwsgierig maakt en ze laat ontdekken. Ze gaan informatie zoeken en delen het met elkaar.

De kinderen raken enthousiast en willen informatie opzoeken.  Met deze informatie gaan zij verder en verwerken dit in een opdracht. Zij vinden het geweldig om de teksten vervolgens op de laptop uit te typen en te presenteren.

Op dit moment werken wij aan het thema “Nederland in beelden”.

     

 

Onze school is tevens een Rots & Water school. Iedere week krijgen de kinderen les om te leren voor zichzelf of anderen op te komen. Dit kunnen oefeningen zijn om uit te voeren, maar ook door met elkaar te praten en met elkaar naar oplossingen te zoeken. Het geven van complimenten en elkaar vertrouwen om zo een veilige sfeer te creëren.

 Main menu 2

door WEBafdeling.