Jump to Navigation

Groep 5/6

 

Welkom in groep 5/6! Wij zijn een groep van 24 leerlingen en 2 juffen. Dit zijn juf Joke (ma, di, woe) en juf Nicole (woe, don, vrij). De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkrachten juf Brechtje (dinsdag) en juf Vanity (vrijdag)

In onze klas wordt elke dag hard gewerkt. Het doel van iedere les is om iets beter te worden dan de vorige les. Door hard werken, samen werken, samen leren proberen wij dit te bereiken. Voor de uitleg van de lessen maken wij gebruik van EDI (Expliciete Directe Instructie). Via deze manier streven wij ernaar om de uitleg zo doelgericht en interactief mogelijk te maken. Zodat de kinderen die het aankunnen snel aan de slag kunnen gaan. En er verlengde instructie gegeven kan worden aan leerlingen die dat nodig hebben. Vervolgens is er dan de ruimte om kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging, die uitdaging ook te geven.

Dagelijks werken wij op onze Snappet. Hierop doen wij diverse vakken; rekenen, technisch lezen, spelling en taal. Naast de Snappet worden ook andere werkvormen en materialen ingezet. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze leerlingen niet de gehele dag achter de Snappet zitten. En ervaring kunnen opdoen met diverse werkvormen.

 

Elke dag wordt er aandacht besteedt aan rekenen, taal en spelling. Daarnaast hebben wij ook zaakvakken, gymnastiek, Engels en creatieve vakken. Er is dus een hoop te leren in groep 5/6!Main menu 2

door WEBafdeling.