Jump to Navigation

Algemeen

Vuistregels De Bosweide

  • Wat je zelf niet leuk vindt, moet je ook niet bij een ander doen!
  • We letten erop, dat plagen geen pesten wordt!
  • We zijn zuinig op al onze spullen!
  • Luisteren naar elkaar is belangrijk!
  • Naar school gaan moet leuk zijn voor iedereen!

 

 
Voor-tussen- en naschoolse opvang

Op De Bosweide wordt de voor-, tussen- en naschoolse opvang verzorgd door Yes-kinderopvang.

Voor het kinderrestaurant kunt u een abonnement afsluiten of een strippenkaart aanschaffen. Voorwaarden en prijzen voor deelname kunt u vinden op www.yeskinderopvang.nl

Yes is tevens te bereiken op onderstaande telefoonnummers.

Yes (op school) 0620527698
Yes (hoofdkantoor) 078 6121330

 

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 42,- per kind per jaar. De bijdrage kan worden betaald per jaar, per half jaar of per kwartaal. U ontvangt hiervoor een factuur. . De ouderbijdrage wordt ingezet om extra activiteiten als Kerst, Sinterklaas, projecten, excursies, schoolreisjes e.d. te bekostigen.

Het IBANnummer van de ouderraad is NL16INGB0004313613 t.n.v. Ouderraad O.B.S. De Bosweide te Ridderkerk.

 

Nuttige telefoonnummers

Bestuurskantoor OZHW

0180-642710

Gemeente Ridderkerk

0180-451234

Sporthal de Beverbol

0180-464971

Gymzaal Pretoriusstraat

0180-410637

Zwembad de Fakkel

0180-491122

Yes BSO (op school)

06-20527698

Yes – hoofdkantoor

078-6121330

Bibliotheek Bolnes

0180-413701

Bibliotheek Ridderkerk

0180-441390

Kinderdagverblijf Andrea

0180-410896

Peuterspeelzaal Pippeloentje

0180-410740

Bureau Vertrouwensarts

010-4128110

Veilig Thuis

0800-2000

Centrum Jeugd en Gezin Ridderkerk

Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond

0180-433944

010-2010110

Opvoedspreekuur

0180-418348

Maatschappelijk werk

010-4040747

Schoolarts

010-4444628

 Main menu 2

door WEBafdeling.