Jump to Navigation

Erasmusklas

Voor hoogbegaafde kinderen is het belangrijk dat zij regelmatig kunnen optrekken met ontwikkelingsgelijken omdat zij andere onderwijsbehoeften hebben. Hoogbegaafde kinderen hebben niet voldoende aan de ‘gewone’ lesstof op school. Omdat ze dingen vaak vanzelf kunnen, is het lastig voor deze kinderen om een goede werkhouding te ontwikkelen. Het risico bestaat dat ze er te gemakkelijk over gaan denken of niet voldoende gemotiveerd zijn. Daardoor kunnen ze uiteindelijk onder het niveau van de groep gaan presteren en soms zelfs gedragsproblemen gaan vertonen.

Hoogbegaafde kinderen beschikken over een hoog IQ en vertonen een grote honger naar kennis en nieuwe inhoud. Ook beschikken ze meestal over een hoog niveau van creatief denken. Ze zijn vaak zeer gemotiveerd om een andere oplossing te bedenken dan gebruikelijk is. Doordat ze leerinhouden zonder veel inspanning oppikken, ontwikkelen ze weinig of geen leer- of studievaardigheden. Ook vervelen ze zich snel en ze gebruiken hun intelligentie soms om problemen te ontwijken.

De Erasmusklas biedt een intellectuele uitdaging op hun niveau, biedt leerlingen ruimte voor creativiteit en steun bij sociaal-emotionele ontwikkeling. Elke school heeft de verantwoordelijkheid om iedere leerling optimale kansen te bieden om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen, ook als daarvoor extra zorg nodig is. De Erasmusklas past binnen het bewustwordingsproces van scholen om niet alleen zorg te geven aan uitvallers aan de onderkant, maar ook aan de bovenkant.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de erasmusklas
via het e-mailadres:  erasmusklas@3primair.nlMain menu 2

door WEBafdeling.